Antykomunistyczne podziemie

Prof. Andrzej Paczkowski, historyk, przewodniczący Rady IPN, o zmasowanej militarnej akcji władz komunistycznych przeciwko niepodległościowemu podziemiu.

Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA, o zbieraniu świadectw od żyjących jeszcze Żołnierzy Wyklętych i zrozumieniu, w jakiej sytuacji była Polska i Polacy w latach stalinizmu.

Żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego – ich działalność miała zostać zdławiona tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie. Poddawani nieustającym represjom, oskarżani przez aparat propagandy - nie poddali się. Ich cicha wojna trwała od 1944 do 1963 roku, kiedy to śmierć poniósł ostatni z walczących, Józef Franczak ”Lalek”.

Referendum, 30 czerwca 1946

Zygmunt Klukowski w dzienniku:
Wszystko żyje pod znakiem jutrzejszego referendum, czyli „głosowania ludowego”. W kilku miejscach rozlepiono na mieście ręcznie wykonane plakaty "Bolszewickie referendum” z karykaturą Stalina oraz odpowiednimi napisami i hasłami. U dołu każdego plakatu napis: "Za zerwanie plakatu – kara śmierci” albo "Ja cię obserwuję”. Przed tymi odezwami publiczność zatrzymywała się cały dzień.
29 czerwca1946

Rano poszedłem oddać swój głos. [...] Frekwencja głosujących była duża. Sądząc po oznakach zewnętrznych, niewielu było zwolenników hasła "3 razy tak”. Wszyscy zadają sobie pytanie, w jakim stopniu głosowanie zostanie sfałszowane. Bo że wyniki ostateczne będą fałszywe, w to nikt nie wątpi.
Szczebrzeszyn, 30 czerwca 1946

Z artykułu o pracach organów bezpieczeństwa w akcji ochrony Głosowania Ludowego w "Głosie Robotniczym”:
Władze Bezpieczeństwa Publicznego, mając na uwadze, że reakcyjne podziemie zmierza do zerwania Głosowania Ludowego, zorganizowały przy Obwodowych Komisjach Głosowania Ludowego grupy ochronne. [...] W czasie od 15 czerwca do 2 lipca Władze Bezpieczeństwa zanotowały na terenie kraju 259 napadów terrorystycznych [...]. Podczas napadów zostało zamordowanych 14 członków Obwodowych Komisji Głosowania Ludowego, a siedmiu odniosło ciężkie obrażenia.
Organa bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałające aktom terroru band, skutecznie odpierały ich napady. W czasie akcji zabito 67 bandytów, raniono i ujęto 308, konfiskując znaczną ilość broni i amunicji.
Łódź