Świadkowie historii

Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, dyrektor Festiwalu Filmowego ”Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, o represjach, jakie dotknęły rodziny Żołnierzy Wyklętych.


Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA, o odkrywaniu przeszłości Żołnierzy Wyklętych.

Prof. Andrzej Paczkowski, historyk, przewodniczący Rady IPN, o rodowodzie Żołnierzy Wyklętych.

”Między 1987 a 1989 rokiem z wielkim trudem docieraliśmy do tych nielicznych, którzy chcieli mówić. Bardzo często nam odmawiano.” Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodek Karta, przypomina początki  dokumentowania powojennego ruchu oporu przeciw władzy komunistycznej na ziemiach polskich. Wspomnienia ludzi podziemia zbrojnego - opowieść o tych, którzy chcieli żyć w Polsce niepodległej i dlatego przystąpili do walki z nowym wrogiem.

Fragmenty dźwiękowego archiwum Ośrodka Karta.