Zdjęcia

Adam Borowski, działacz opozycji w PRL, szef wydawnictwa ”Volumen”, o powstaniu albumu ”Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku.”

Adam Borowski o zaangażowaniu byłych partyzantów w uzupełnianie zdjęć, podpisów, rozpoznanie kolegów sprzed lat do kolejnej edycji albumu o Żołnierzach Wyklętych.

Adam Borowski o współczesnych czasach, w których Żołnierze Wyklęci zaczynają zajmować właściwe miejsce w panteonie polskich bohaterów.

Prof. Andrzej Paczkowski, historyk, przewodniczący Rady IPN, o braku wsparcia dla walczących partyzantów przez polski rząd emigracyjny.

Utworzone z kilkunastu różnych organizacji wywodzących się z ruchu narodowego, Narodowe Siły Zbrojne nigdy nie stanowiły jednolitej struktury. W okresie powojennym pod okupacją komunistyczną działały równolegle dwie organizacje o różnym zabarwieniu ideowym: NSZ-Stronnictwo Narodowe i NSZ-Obóz Narodowo-Radykalny.