>

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa informowała Polaków o wydarzeniach na świecie, w PRL i w innych krajach komunistycznych. Brutalne tortury, fabrykowanie dowodów, procesy pokazowe, wyroki ogłaszane bez udziału sędziów za murami więzienia - taki ponury obraz niszczenia i łamania człowieka przez reżim stalinowski przedstawił, po swej ucieczce z Polski w 1953 roku, ppłk Józef Światło, wysoki urzędnik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jego rewelacje to nie jedyne audycje o represjach wobec ludzi podziemia niepodległościowego.