Procesy pokazowe

Prof. Antoni Dudek, historyk, członek Rady IPN, o wyrokach śmierci wydanych przez sądy PRL.

Prof. Antoni Dudek o bezkarności sędziów i prokuratorów wydających wyroki w czasach stalinowskich.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk, historyk IPN, koordynuje ekshumacje na ”Łączce”, o stworzeniu przez komunistów sądów wojskowych, fizycznie likwidujących Żołnierzy Wyklętych.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk o zaniedbaniach państwa w rozliczaniu zbrodni z czasów stalinowskich.

Prof. Andrzej Paczkowski, historyk, przewodniczący Rady IPN, o krwawej rozprawie władzy komunistycznej z Żołnierzami Wyklętymi.

Procesy pokazowe członków antykomunistycznego podziemia były esencją nienawiści, zakłamania i propagandy władz PRL wobec tych, którzy zdecydowali się zbrojnie walczyć z prosowieckim porządkiem w Polsce. Pod hasłem band dywersyjnych sądzono byłych członków AK i ich następców. Pozbawieni możliwości obrony, fałszywie oskarżani o zdradę – byli skazywani na śmierć lub długoletnie więzienie. Pamięć o nich na wiele lat wymazano z oficjalnej historii.

W archiwach Polskiego Radia zachowały się nagrania, które pozostają świadectwem hańby ówczesnego wymiaru sprawiedliwości.